Onder bepaalde voorwaarden kunt u een loondispensatie ontvangen bij het in dienst nemen van een kandidaat.

Loondispensatie

Als u een werknemer in dienst neemt met een arbeidsbeperking en een bijstandsuitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. Dit betekent dat u de werknemer - die door zijn handicap minder productief is - minder dan het minimumloon mag betalen. De gemeente vult het loon aan tot maximaal het minimumloon.

Loonkostensubsidie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u loonkostensubsidie ontvangen bij het in dienst nemen van een kandidaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorwaarden van een aanvraagprocedure voor een loonkostensubsidie? Neem dan contact op met Bureau Werk via
info@bureauwerkpurmerend.nl of via 0299 - 480 526.