Woensdag 27 september 2017

Eén regionaal loket voor werving en selectie van  personeel

 

Eén centraal loket voor de regio, één website en één telefoonnummer, waar ondernemers terecht kunnen voor kosteloze werving en selectie van personeel en hun arbeidsvragen. Dat is de kern van het nieuwe Werkgevers Servicepunt Zaanstreek- Waterland (WSP ZW). De roep om één regionaal loket was groot. Acht gemeenten in de regio en het UWV Zaanstreek- Waterland hebben daarom de handen ineen geslagen en zijn half juni jl. officieel van start gegaan met het WSP Zaanstreek-Waterland. Met de toenemende druk op de arbeidsmarkt is het extra belangrijkdat het WSP werkgevers kan bijstaan bij goede werving en selectie van personeel en advisering over ondersteuning en subsidiemogelijkheden. De eerste reacties van werkgevers zijn positief. De betrokken wethouders en het UWV roepen werkgevers op hun werving en selectie van personeel via het WSP Zaanstreek-Waterland te laten doen.


Dennis Straat (wethouder Economie en Werk en Inkomen in Zaanstad), Roald Helm (wethouder Werk en Inkomen en Participatiewet in Purmerend) en Bart-Jan Timmerman (regiomanager UWV Zaanstreek-Waterland) hebben alle vertrouwen in de nieuwe aanpak en de nauwe regionale samenwerking. De één loket gedachte laat overigens

de mogelijkheid open dat werkgevers die al goed contact hebben met gemeente of UWV dat gewoon kunnen voortzetten.

 

WSP ZW heeft een groot bestand met werkzoekenden, die vaak wat meer steun nodig hebben om snel aan het

werk te komen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren, ervaren 50-plussers, herintreders, gemotiveerde statushouders en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking. Werk biedt hen een prettige sociale omgeving, zingeving, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De dienstverlening van het WSP is maatwerk. De juiste persoon op de juiste arbeidsplaats, daar gaat het om. Daarvoor heeft het WSP diverse instrumenten tot zijn beschikking, zoals financiële regelingen en voordelen voor de werkgever, scholing voor de werkzoekende, proefplaatsingen, jobcoaching, etc.

 

Gemotiveerde  mensen

Bart-Jan Timmerman vertelt: “Wij staan allemaal voor dezelfde taak om de werkgever te helpen in zijn vacatures te voorzien. Als een werkgever belt, kan hij erop rekenen dat er ook snel iets met zijn vraag gedaan wordt. Achter de schermen zoeken we de beste kandidaten, die we vervolgens aan hem voorstellen. We werken veel met kandidaten die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die willen we graag op weg helpen. Het gaat om goede en betrouwbare arbeidskrachten, die soms wat extra begeleiding  kunnen gebruiken.”

 

Roald Helm vult aan: “Het is belangrijk dat we de zaken goed coördineren via het WSP, zodat niet drie verschillende mensen langskomen met dezelfde kandidaat. Dat is het grote voordeel van onze samenwerking via het WSP Zaanstreek-Waterland.

 

Het WSP brengt vraag en aanbod van en naar arbeidskrachten bij elkaar.” Dennis Straat wijst ook op de voordelen voor werk- gevers, zoals subsidies, coaching, training van kandidaten en dergelijke. Hij bestrijdt het stigma dat de kandidaten niet goed zouden zijn: “Vaak gaat het om goede en zeer gemotiveerde mensen. Het is onze taak om ze goed te matchen. Dat is best een klus en soms is er nog een kloof. Maar als een match lukt, dan wordt het ook een succes. Bovendien zijn er veel werk- gevers die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen deze mensen een kans willen geven. Het blijkt in de praktijk dat deze medewerkers door het team ‘gedragen’ worden. Deze bedrijven zijn onze beste ambassadeurs.” Albert Heijn, De Graaf Afvalbeheer, Cirkeldis, Boon Edam, Fresh Meat Company, Rijser Transport, Ruig Wild en Gevogelte in Oostzaan en anderen zijn goede voorbeelden

van bedrijven die succesvol mensen aannemen die onder de Participatiewet vallen of anderszins uit een uitkeringssituatie komen. Ook de groep 50-plussers behoeft extra aandacht.

 

Beter presteren

Bart-Jan Timmerman: “Wij kunnen werkgevers op verschil- lende manieren helpen en dat is maatwerk. Welke werkzaam- heden zijn het meest geschikt voor deze kandidaat? Hoe kan een werkgever bepaalde taken afscheiden, zodat een nieuwe werkplek ontstaat? Wij hebben een andere manier van kijken naar deze problematiek. We kijken wat iemand nodig heeft om weer aan de slag te komen, in plaats van te kijken naar één specifieke doelgroep. Bovendien blijven we de werkgever zo veel mogelijk ondersteunen.” De gesprekspartners zijn ervan overtuigd dat door de nieuwe regionale samenwerking in het WSP de dienstverlening verder verbetert. Roald Helm: “De regio Zaanstreek-Waterland scoort al goed in vergelijking met het landelijk gemiddelde, maar we zijn niet snel tevreden en willen nog beter presteren.” De Purmerendse wethouder benadrukt ook het belang van praktische taallessen voor statushouders. “Nu zijn de taallessen vaak klassikaal.

Maar een timmerman bijvoorbeeld heeft er meer profijt van om op de werkplek zelf de taal beter te leren. Dat biedt hem werk en een sociaal netwerk.” Helm wijst er op dat het nodig is te anticiperen op de toekomst: “Het gaat ook om de vraag: welke arbeidskrachten hebben we in de toekomst nodig?”

 

Geen  terughoudendheid

Bart-Jan Timmerman wijst ook op de publiek-private samenwerking. Zo heeft het WSP nauwe contacten met organisaties en instellingen, zoals Bouwend Nederland, Transport en Logistiek, maar ook met uitzendbureaus, het onderwijsveld en welzijnsorganisaties.  “Werkgevers

zeggen vaak: als kandidaten de basisvaardigheden beheersen, dan leren wij ze de praktijk wel binnen het bedrijf,” aldus

de regiomanager. Wethouder Dennis Straat benadrukt: “Eigenlijk is ons aanbod van werkzoekenden een goede afspiegeling van de maatschappij. Een heel gevarieerde groep dus. Denk ook eens aan de herintreders. Ze hebben misschien als nadeel dat ze vijf jaar of zo uit het arbeidsproces zijn geweest, maar met wat scholing of een proefplaatsing bij

een werkgever komen we heel ver. Ook de mogelijkheid van de ‘no risk polis’, waarbij de kosten vergoed worden als een werknemer na verloop van tijd terugvalt, geeft werkgevers zekerheid. Terughoudendheid bij werkgevers is echt niet nodig. Laat ze ons de vragen stellen en via het WSP hun personeel werven. Werkgevers willen niet veel sores.

Wij nemen ze daarom veel werk uit handen.”

 

Elkaar versterken

Bart-Jan Timmerman besluit: “We zijn 16 juni jl. begonnen. We leren van elkaar en kunnen elkaar goed vinden en versterken. Nu gaan we dit verder uitbouwen. Laat bedrijven die personeel zoeken dat via het WSP Zaanstreek-Waterland doen. Met gratis werving, selectie en goede dienstverlening. Het WSP Zaanstreek-Waterland is er nu, dus werkgevers: maak er gebruik van!”

 

Wilt u meer informatie? tel.nr: 088 - 8982129

www.wspzaanstreek-waterland.nl    

 

Terug naar het overzicht