No-risk polis voor kandidaten uit het doelgroepenregister

Sommige kandidaten hebben net die kennis en ervaring, die u als werkgever goed kunt gebruiken. Maar hebben bijvoorbeeld een hoger risico op verzuim, door wat voor een reden dan ook. Dat maakt de afweging voor u als werkgever wellicht lastig. Immers, u wilt wel een ervaren werknemer, maar geen groter risico lopen voor verzuim. Dan is de no-risk polis een uitstekend middel, die doet wat hij belooft: no-risk voor u als werkgever. 

Doelgroep

De no-risk polis is bedoeld voor de doelgroep die geregistreerd is in het doelgroepenregister.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Bureau Werk via
info@bureauwerkpurmerend.nl of via 0299 - 480 526.