De ongevallenpolis is voor als uw eigen polis geen dekking biedt voor voor stagiaires of werkervaringkandidaten. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorwaarden van de ongevallenpolis? Neem dan contact op met Bureau Werk via info@bureauwerkpurmerend.nl of via 0299 - 480 526.