Ondanks de recessie zijn er veel werkgevers, die kampen met capaciteitstekorten of moeilijk vervulbare vacatures. Terwijl veel mensen met een bijstandsuitkering direct inzetbaar zijn én bijzonder gemotiveerd. Dat vraagt om aansluiting van vraag en aanbod!

Meerwaarde voor werkgevers én burgers

De gemeente zet zich in om gemeentelijke kandidaten aan een baan te helpen. De gemeente Purmerend wil niet alleen de drempel verlagen voor ondernemers om mensen met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. Maar ook meerwaarde creëren voor werkgevers. Dat doet ze door actief ondernemers te betrekken bij het bedenken van oplossingen voor belemmeringen. Een resultaat hiervan is deze website. Deze website is bedoeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Kansen te bieden aan werkzoekenden zonder baan. En werkgevers te faciliteren. Een kansrijke toekomst dus voor bedrijven en burgers in Purmerend. 

Kansen voor gemotiveerde kandidaten

Gemotiveerde mensen met een bijstandsuitkering kunnen via Meedoen Werkt continu werken aan hun ontwikkeling. Door mee te doen aan activiteiten, vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen. Eenmaal 'arbeidsfit' stromen deze kandidaten door naar Bureau Werk, het re-integratiebureau van de gemeente Purmerend. Op deze site 
laten de kandidaten via een cv of video-cv zien dat ze écht wat te bieden hebben. 

Volop voordelen voor werkgevers

Daarnaast kunnen werkgevers profiteren van veel voordelen: gratis werving & selectie door Bureau Werk, onbeperkt gratis vacatures plaatsen, cv’s zoeken en de nodige financiële voordelen. Meer informatie hierover vindt u onder de menubutton Werkgevers.

 

 

 

 

 

 

 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Werkgevers faciliteren. Werkzoekenden laten participeren. Talenten ontwikkelen. Doorstromen naar werk. Met volop voordelen voor werkgevers.

 

 

 

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen hier zelf zoeken naar vacatures, vrijwilligerswerk en stageplaatsen. Purmerendse werkgevers kunnen de website gebruiken voor het vinden van gemotiveerde kandidaten voor hun vacatures. 

Bureau Werk is het re-integratiebureau van gemeente Purmerend. Geen uitzendbureau dus, maar een solide partner zonder winstoogmerk. Bureau Werk bemiddelt werkzoekenden zonder baan in Purmerend. Onze kandidaten werken continu aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Via Meedoen Werkt! kunnen zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of een beroepsop¬leiding of taaltraining volgen. Meedoen Werkt! is een initiatief van de gemeente Purmerend waar mensen met een Wwb-uitkering continu kunnen werken aan hun ontwikkeling.