Als werkgever kunt u een werkzoekende een onbetaalde proefplaatsing aanbieden van maximaal drie maanden. Deze 'kandidaat werknemer' houdt in die periode zijn uitkering.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat u na de proefperiode een dienstbetrekking aanbiedt. De Gemeente moet toestemming verlenen voor de proefplaatsing.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Bureau Werk via
info@bureauwerkpurmerend.nl of via 0299 - 480 526.