Werkervaringsplaatsen zijn te vergelijken met reguliere MBO-stages. Zonder toezegging van een dienstbetrekking na de stageperiode is het soms wenselijk dat een stagiair uw organisatie tijdelijk komt versterken. Het doel is tweeledig. Uw organisatie is geholpen als er werkzaamheden door een ondersteunende 'collega' worden uitgevoerd. En die bewuste 'collega' is geholpen door kennis en werkervaring op te doen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de details en voorwaarden? Neem dan contact op met Bureau Werk via info@bureauwerkpurmerend.nl of via 0299 - 480 526.